درباره ویکی پخش

وب سایت “WIKIPAKHSH.COM” با هدف تسهیل کارآفرینی و کارگزینی نیروهای متخصص صنعت پخش کشور تشکیل و فعالیت دوباره خود را از ابتدای نیمه اول سال 99 آغاز نموده است. هدف از تشکیل این وب سایت برقراری ارتباط صحیح بین کارآفرینان و کارجویان متخصص در صنعت پخش کشور است. با توجه به اینکه شرکت های بسیاری از آغاز دهه هفتاد شمسی( شکل گیری صنعت پخش مدرن در کشور) بصورت سازمان یافته فعالیت میکنند، همواره در حال توسعه منابع، زیر ساختها و همچنین نیروی انسانی خود بوده اند. در حال حاضر بیشترین جذب و استخدام در صنعت پخش هنوز بصورت سنتی و با تبادلات انسانی و ارتباط بین آشنایان و یا آگهی در جراید و یا وب سایت ها و یا کانال های موجود انجام میشود. یکی از بزرگترین معضلات در این صنعت عدم وجود اعتماد به نیروهای جدیدالاستخدام از سوی کارفرما و همچنین عدم اعتماد کارجویان متخصص به دریافت حق الزحمه خود مطابق توافقات صورتگرفته است. در این بخش خلاء موجود کاملا محسوس است.

ویکی پخش پل ارتباطی بین کارفرمایان و کارجویان متخصص است. در این راستا خدماتی که این وب سایت به اعضای خود ارائه مینماید، فراتر از معرفی و جذب و استخدام خواهد بود. این وب سایت به کارفرمایان و کارجویان کمک خواهد نمود تا فضای خشک استخدام و جذب تلطیف شود. همچنین یکی از معضلات بسیار بزرگ شرکت ها عدم تناسب شغل با شاغل است. همکاران ما با آنالیز رزومه ها، بررسی سوابق و انجام مصاحبه در صورت نیاز، کارفرما را به افراد مربوط به شغل محدود نموده و بدین ترتیب تصمیم گیری بسیار ساده تر خواهد شد. با کاهش تعداد گزینه ها و فیلتر شدن شغل بر مبنای سابقه و تخصص هر کارجو، فرایند جذب و استخدام تسهیل شده و روال اعتماد سازی بین کارفرما و کارجو بسیار ساده تر خواهد شد.

“ویکی پخش” با جمع آوری وتلخیص اطلاعات کارفرما و کارجو و همچنین انجام پیش مصاحبه های اولیه(حضوری یا غیر حضوری)، انجام تست های روان شناسی اجتماعی، تستوتایپ کاری و فردی، تحقیق در سابقه فعالیت کاری فرد در صنعت (با توجه به تجربه و تخصص کارشناسان شرکت)، مسیر دستیابی به شغل و شاغل مناسب با آن را کوتاه نموده و دامنه انتخاب هر دوطرف در احراز پست مورد نظر را کوچک تر و شفاف تر خواهد ساخت.

این مهم همواره یک اصل مورد توجه قرار خواهد گرفت که : ” سرمایه اصلی شرکت های پخش ، نیروهای متخصص و شایسته آنها هستند”